Aan de zuidzijde van het Maas-Waalkanaal en ten noordoosten van Heumen ligt de bestaande sluis. De sluis vormt de verbinding tussen de Maas en het Maas-Waalkanaal. Meestal staat de sluis open voor de scheepvaart. De sluis is slechts voor één vaartuig tegelijk toegankelijk. Het éénrichtingsverkeer dat hierdoor ontstaat, leidt vaak tot oponthoud. Naast de huidige sluis (aan de oostzijde) wordt een nieuwe keersluis aangelegd om tweerichtingsverkeer voor de scheepvaart mogelijk te maken. Arcadis Architecten heeft voor deze prijsvraag het ontwerp gemaakt en Zwartlicht gevraagd deze te verbeelden.