Werklandschap Wijkevoort

Programma
Werklandschap Wijkevoort is een nieuw bedrijventerrein ten zuidwesten van Tilburg. Het terrein wordt ontwikkeld tot een werklandschap, met veel aandacht voor natuur en landschap. Bedrijven en natuur zijn er in evenwicht met elkaar.

Locatie:
Tilburg, Nederland

In samenwerking met:
Gemeente Tilburg